1. Преживелищно обучение – учене чрез правене и съпреживяване

КОГА Срещи в удобен ден и час
КЪДЕ На открито, под слънчевите лъчи и сянката на дърветата, а ако вали на сухо място
ТЕМИТЕ Всяка среща протича под свой собствен знак, като темите са съобразени с интересите и възможностите на съответната възрастова група. /РЕЦИКЛИРАНЕ И КОМПОСТИРАНЕ /ЕКОЛОГИЯ; ЖИВОТНИТЕ В ГРАДСКАТА ДЖУНГЛА; ИЗКУСТВО В ДВИЖЕНИЕ; БЕЗОПАСНИ СПОРТНИ ЩУРОТИИ; СТРЕЛБА С ЛЪК, ВЪЖЕИГРАЧИ – БАЛАНСИРАНЕ НА ЛЕНТА/СЛАКЛАЙН И МНОГО ДРУГИ/ - например децата ще научат как да рециклират хартия или как да си запалят огън без кибрит ..., или как да определят възрастта на едно дърво, без да го секат ... т.е. те ще придобият нови чисто практически знания, които биха могли да им помогнат в определени ситуации и които със сигурност ще ги обогатят по някакъв начин.

 

Форма за запитвания

Изпрати