Инструкторски курс 2022

 

Инструкторският курс по методиката Учене чрез преживяванее съвместна програма на Nomadia /Сдружение „Център за учене чрез преживяване” и Университета CVJM, Касел, Германия. Той се базира на придобиване на знания чрез опит и експериментиране предимно сред природата. Обучението, основано на преживяването, е все по-често използван метод на откриване на света, на своето място в него. В настоящия курс сме взели предвид и адаптирането на методиката към онлайн провеждане на обучения.

Курсът е сертифициран от Немското Сдружение по преживелищна педагогика и всеки преминал го успешно получава акредитирана диплома. Програмата за обучението е разработена и модерирана от нашите партньори от Института по преживелищна педагогика към Университет CVJM, Касел, Германия. (/http://ep.cvjm-hochschule.de/institute/institut-fuer-erlebnispaedagogik/fort-und-weiterbildung/weiterbildung-wildnis-und-erlebnispaedagogik/).

 

 

За кого е подходящ курсът

 

За преподаватели и учители, които искат да научат как да прилагат методологията на ученето чрез преживяване в обученията в групи и в училищното ежедневие

За тренери и инструктори, които искат да разберат как да прилагат своите твърди и меки умения, за да работят по-целенасочено с групи

За планински водачи, които искат да вградят и меки умения при водене на групи

За всеки, който би искал да развие в себе си умения за работа в група и познания за неформалното учене чрез преживяване

За всички, които вярват, че единното стандартизиране е посоката за развитие на бранша, предлагащ активности на открито и закрито

За всеки, който работи в отдели „Човешки ресурси” и иска да иска да надгради уменията си с помощта на тази методология в посока мотивация, лидерство, екипност, изслушване и др.

За младежи над 16 години, които искат да обогатят портфолиото си с нови знания и умения при работата с групи хора, които искат да работят през ваканциите като помощник-инструктори и за които сертификатът е добра възможност при кандидатстване в западни университети

 

 

Провеждане на курса 2022 /в условията на пандемия*

 

Курсът се провежда за четвърта година, като форматът му е адаптиран към реалността на пандемията и дава основните знания и умения при работата като Инструктор по методиката Учене чрез преживяване и Инструктор с групи на открито и на закрито. Много от упражненията могат да бъдат осъществявани извън природата и да обогатят уменията за фасилитиране и модериране на групови процеси.

В обучението са включени присъствени и онлайн срещи в рамките на 18 дни, лекция на тема „Правни и застрахователни аспекти в работата като инструктор“, обучение по първа помощ. Курсът завършва с един ден наблюдение в някоя от нашите програми (т.нар. хоспитация) и един ден практика с избрана от курсистите група.

 

Дати 2022г.

 

11.02-12.02.2022г. – Присъствена среща в София - Въведение в модул „Теория”. Модулът запознава обучаващите се с понятия като групова динамика, методи на рефлексия, методи и нива на комуникация според Шулц фон Туун, взаимоотношения между обучител и обучаем, основни принципи в Ученето чрез преживяване, основни принципи при поставяне на задачи Сити баунд, моделът на зоните на учене, моделът Flow и др. В него са включени множество кооперативни упражнения и игри (проблеми задачи), които се използват в реални обучения с групи он- и офлайн. Цялата методология е представена през призмата на практиката – задачи,  казуси, дискусии. В края на модула участниците получават папка споделени материали с основните теоретични единици в УП.

 

16.02.2022; 23.02.2022; 02.03.2022; 09.03.2022г. – 4 онлайн срещи от модула „Теория“. Срещите се провеждат всяка сряда вечер в периода 18 – 21ч.

 

25-27.03.2022г. – Модул „Сити баунд“ /Онлайн и присъствени срещи. Модулът запознава обучаващите се с основните принципи при поставяне на задачи Сити баунд и това как да използваме града като пространство за учене. 25.03.2022 – онлайн среща – въведение в Сити баунда; 26.03.2022 – същински Сити баунд в София; 27.03.2022 – присъствена среща и рефлексия в София.

 

16-17.04.2022г. „Твърди умения в планината” /Рила /Присъствено. В рамките на модула са включени екипировка, възли, висок и нисък въжен елемент и използването им с педагогическа цел. С преминаването през този модул не получавате правоспособност да изграждате въжени елементи например. В нашите програми право на това имат само сертифицираните инструктори – планински спасители, инструктори с ERCA сертификат и др. Участниците се обучават на две основни положения – най-важните твърди умения в планината – безопасност, ориентиране, възли, безопасно съпровождане на въжен елемент и др. от една страна и това как да използваме планинските активности с екипна и с педагогическа цел.

 

14-15.05.2022. „Твърди умения в планината. Втора част“ /Рила/Присъствено. В рамките на модула са включени ориентиране, преход, стрелба с лък.

 

23 – 26.06.2022г. – „Бивак и твърди умения във водата“ / Голям Беглик /Присъствено. По време на модула ще се съсредоточим и върху уменията за оцеляване в природата – изграждане на бивак, отново възли, техники и материали за палене на огън, готвене на открито растения и използването им в УП, упражнения за възприятия, соло. Ще се запознаем с водната безопасност и използването на водата с педагогическа цел, водноспасителен минимум, гребане с кану и др. Какво означава това на практика? С преминаването през този модул не получавате правоспособност да изграждате водни елементи. Според българското законодателство право на това имат само сертифицираните водни спасители. Модулът Ви обучава на две основни положения – най-важните правила на безопасност при водни активности, които всеки един инструктор трябва да знае, от една страна и това как да използваме водата и водните активности с екипна и педагогическа цел.

 

30.06.2022  Лекция „Правни аспекти в работата с групи на открито и закрито“/Онлайн.

 

Изпит – предстои да се фиксира дата за края на месец юни

 

Наблюдение в някоя от програмите на Номадия и Практика - уговарят се допълнително с организаторите

 

Първа помощ - всеки може сам да организира своя курс по първа помощ, за нас е важно да имате валиден сертификат.

 

 

Цена

Цената за всички обучителни модули е 1350лв. Възможно е разсрочено плащане на три или четири вноски. Възможно е и разсрочено плащане по 100лв. на месец. За сравнение цената на обучението в същия университет в Германия е 2300 евро.

Цената включва: обучение от сертифицирани по методиката на ченето чрез преживяване обучители, осигуряване на цялата необходима екипировка (въжета, палатки, лък, сечива, лодки и др. с изключение на личната екипировка за бивак – спален чувал и др.), споделени материали за всеки от модулите, акредитиран немски сертификат.

Цената не включва: застраховка, храна (обикновено готвим и пазаруваме заедно), настаняване и транспорт (възможност за споделен транспорт), обучение по първа помощ.

 

Записване

За да се запишете, трябва да изпратите имейл на office@nomadia.bg или ни потърсите на 0896 834018. При записване се сключва договор и се внася капаро в размер на 400лв.

 

 

Често задавани въпроси

 

Какъв е статутът на сертификата, който получавам?

Сертификатът е със статут на допълнителна квалификация, а не на отделна професия. Тоест това е един допълнителен сертификат в портфолиото на курсистите, който им дава по-големи шансове на пазара на труда в България, в Европа и в САЩ.

 

Какви възможности за реализация имам след курса?

След завършване на курса участниците могат да си намерят основна и допълнителна работа във всички фирми, предлагащи активности на открито – Номадия и конкурентите й. Наш курсист от 2018 година кандидатства например за работа с организиране на подобни програми за деца в училище в Германия.

 

Защо курсът е толкова дълъг – 22 дни?

Курсът се провежда съгласно стандартите на Немското сдружение по ПП. Според тези стандарти такива курсове не могат да са по-кратки от 18 дни, разположени в рамките на минимум 3 месеца. Тоест спазваме изискванията на немското сдружение.

 

Къде ще се провеждат модулите?

Поради усложнената епидемиологична обстановка модулът теория и модулът Сити баунд ще се проведат отчасти онлайн, отчасти присъствено. Водният модул ще се проведе на Панчарево. Модулът Бивак ще се проведе на палатка.

 

Кои са инструкторите, водещи курса? И на какъв език се провежда курсът?

Курсът се води от сертифицирани от CVJM инструктори от Номадия, изпитът - от представители на университета CVJM /Касел. При по-тясно специализираните модули – вода, планина например – имаме и тесни специалисти съгласно Българското законодателство. Модулите, в които участват немски представители, се провеждат на български и английски език, като ние – Номадия – помагаме с превод, ако се наложи.

 

Какви са допълнителните разходи, които ще възникнат?

Допълнителните разходи са за храна и транспорт основно. От практиката първите три години на курса можем да говорим за споделен транспорт и пазаруване на обща храна.

 

Как става завършването на курса?

За да завършите своя курс и да получите сертификат, трябва да са изпълнени следните четири условия: взет изпит; проведена практика и изпратен съответно формуляр за практиката /в този формуляр нагледно се показва, че курсистите са усвоили и прилагат изученото. В писмен вид се изпраща информация за планираното протичане на проведената програма, за провеждането й и за направените изводи от тази програма/; документ за преминат курс по първа помощ; изцяло внесена сума за курса.

 

Колко са максималният брой участници?

Минималният брой участници за провеждане на курса са 10. Максималният капацитет е 20 човека.

 

Какъв е крайният срок за записване?

Крайният срок за записване е 05.02.2022г. 

 

Отзиви от курсистите от 2018 и 2019 година

 

 

 

Рени: Научи ме да мисля върху голямата картинка, а не върху самостоятелната задача. 

Подари ми и много забавни мигове с още по-забавни деца и колеги. От 10 непознати се превърнахме в страхотен екип, който има доверие един на друг. Какво ми даде курсът в личен
план? С курса осъществих една мечта - да се доближа повече до ученето навън, да го преживея, да го разбера. Даде ми възможност да си докажа, че имам много повече "твърди" умения, отколкото си мислех и че мога да издържа в палатка дори и на -4, когато знам защо го правя и съм мотивирана:) 

 

 

 

Руми: Колкото и странно да звучи, курсът ми даде нещо, което всеки един от нас си мисли, че може и владее… А именно – умението за работа в екип. Преди винаги съм си мислела, че аз мога без проблеми да бъда част от един екип и че за мен това е постижимо. Оказа се, че между тези мисли и способността действително да работиш в екип има доста голяма разлика. Да приемеш другите, да не искаш те да бъдат теб и да работят като теб, да надскочиш егото си, да откриеш силните страни на другите, да ги изслушаш и чуеш – това са умения, които в известен смисъл придобих благодарение на курса. Убедих се, че сме пъстри, различни и че именно в това е и силата ни

Природа, околна среда и учене чрез преживяване

 

Обучение/ семинар

 

Тази обучителна програма е съвместен продукт на Номадия, сдружение „Център за учене чрез преживяване” и Института по Преживелищна педагогика в Касел/ Германия.

 

В рамките на семинара участниците освен на теория и на практика ще преминат през следните теми:

 

 • Мястото на Природата и околната среда в контекста на ученето чрез преживяване: Познание за растенията; Основи на екологията и опазването на околната среда в контекста на УП; Педагогика на околната среда
 • E-Chain в контекста на УП
 • Темата за Възприятията в УП и така наречената Горска педагогика
 • Концепцията за Mikroabenteuer /малкото приключение
 • Темата за „Flow“ и принципът на отговорността по отношение на околната среда.
 • Готвенето като основна активност в УП. Аспекти на темата за храната. Зелени решения.

 

Подходящо е за:

 

 • Учители и преподаватели по различни предмети
 • Тренери, инструктори
 • Социални работници
 • Заети в сферата на неформалното образование
 • Родители
 • Завършилите цялостния курс Инструктор сред природата с надграждащи теоретични аспекти, идеи и импулси.

 

Параметри на обучението:

 

Провеждане: онлайн

 

Дати: 23.02, 02.03., 09.03. и 16.03.2022г.

 

Час: 18.00 – 21.00ч.

 

Цена: 330.00 лв.  Цената включва: сертификат /немски сертификат за 32 учебни часа – 2 квалификационни кредита/, концептуална програма, споделени материали и ДДС.  Забележка: Възможно е плащане на вноски!

 

Подарете ваучер за обучение!

 

 

Водещ обучението: Румяна Георгиева /сертифициран инструктор по методите на преживелищната педагогика, лицензиран от  Института по преживелищна педагогика към университета  CVJM /Касел; специалист в Урбанна преживелищна педагогика /Сити Баунд и Ориентираност към процесите.

 

Записване: изпратете ни имейл на office@nomadia.bg или ни се обадете на телефон 0896834018. При записване се сключва договор и се внася капаро в размер на 30% от сумата. Крайният срок за записване е 18.02.2022г.

 

Група: минимален брой на групата 6 човека. Максимален брой на групата 15 човека.

 

МОБИНГЪТ, АГРЕСИЯТА И УЧЕНЕТО ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ

 

СЕМИНАР

 

Тази програма е съвместен продукт на Номадия, сдружение „Център за учене чрез преживяване” и Института по Преживелищна педагогика в Касел /Германия. В рамките на семинара се опитахме да открием решения на наболели проблеми като враждебност, агресия, слагане на етикети във формата на ученето чрез преживяване. Зададохме си въпроси като какво и как бихме могли да провеждаме оф- и онлайн с нашите групи, така че да работим в посока развиване на социално-емоционалните им умения, развиване на емпатия и загриженост в обществото? Отговорихме си, като създадохме концепцията за този семинар, защото сме убедени, че адаптацията към промените и готовността за промяна са от ключово значение в настоящето - такова, каквото е.

 

Семинарът се провежда в рамките на 3 срещи по 3ч. в периода от 18 до 21 часа. Между срещите участниците получават малки задачки за изпълнение, които се обсъждат следващия път  с цел рефлексия и трансфер на преживяното в ежедневието.

 

В рамките на семинара участниците ще се запознаят със следните теоретични теми, както и с редица игри - упражнения които биха могли да използват със своите ученици, курсисти, обучаеми, екипи:

                                                                                    

 • Разпознаване на явлението Мобинг
 • Ролеви игри и емоции
 • Основни принципи на УП като превенция на мобинга и агресията
 • Темата за доверието
 • Методи на рефлексия и различни инструменти за рефлексия

 

Основната ни идея е всичко да бъде лесно приложимо; лесно за организиране от гледна точка достъпност – затова избрахме града и собствения квартал /улица като основно пространство; и най-вече да носи добавената стойност за нашите участници, припознати от нас като основния двигател на промяната, към която се стремим.

 

Обучението е много подходящо както за учители по всякакви предмети, така и за тренери, инструктори, социални работници, студенти и всички, които работят с групи хора и имат нужда от нови импулси и идеи в посока неформално учене, учене чрез преживяване, развиване на емоционална интелиентност и други. Обучението е подходящо и за завършилите цялостния курс Инструктор сред природата с надграждащи теоретични аспекти и идеи.

 

В края на семинара участниците получават немски сертификат, издаден от партньорите ни от Института по преживелищна педагогика в Касел /Германия / Institut für Erlebnispädagogik (IfEP): cvjm-hochschule.de (cvjm-hochschule.de) и папка със споделени материали.

 

Ето основните акценти на това обучение:

 

Провеждане: онлайн

 

Дати: 13.10.2021; 20.10.2021 и 27.10.2021 /всяка сряда в продължение на 3 седмици

 

Цена: 230лв.

 

Цената включва: концептуална програма, споделени материали, немски сертификат, ДДС

 

Поръчайте и подарете ваучер с това обучение. За допълнителна информация 0896 834018.

 

Забележка: Възможно е плащане на вноски!

 

Водещ обучението: Румяна Георгиева /сертифициран инструктор по методите на преживелищната педагогика, лицензиран от  Института по преживелищна педагогика към университета  CVJM /Касел; специалист в Урбанна преживелищна педагогика /Сити Баунд и Ориентираност към процесите.

 

Записване: изпратете ни имейл на office@nomadia.bg или ни се обадете на телефон 0896834018. При записване се сключва договор и се внася капаро в размер на 30% от сумата. Крайният срок за записване е 05.10.2021г.

 

Група: минимален брой на групата 6 човека. Максимален брой на групата 20 човека.

 

УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ В ГРАДА /СИТИ БАУНД /втора сесия 

 

ОКТОМВРИ - НОЕМВРИ 2021

 

СЕМИНАР

 

Основни акценти на семинара:

 

Провеждане: онлайн

 

Дати: 28.10.2021; 03.11.2021 и 10.11.2021 /в продължение на 3 седмици

 

Цена: 230лв.

 

Цената включва: концептуална програма, споделени материали, немски сертификат, ДДС

 

Семинарът е съвместен продукт на Номадия, сдружение „Център за учене чрез преживяване” и Института по Преживелищна педагогика в Касел /Германия. В рамките на семинара се опитахме да адаптираме формата на Сити баунда или ученето чрез преживяване в града към времето, на което сме съвременници. Зададохме си въпроси като какво и как бихме могли да провеждаме онлайн в града? Възможно ли е въобще този формат да се преструктурира към дигиталния свят? Отговорихме си, като създадохме концепцията за този семинар, защото сме убедени, че адаптацията към промените и готовността за промяна са от ключово значение в настоящето - такова, каквото е.

 

В рамките на семинара участниците ще се запознаят със следните теоретични теми, както и с редица игри - упражнения които биха могли да използват със своите ученици, курсисти, обучаеми, екипи:

                                                                                    

 • Форматът Сити баунд или възможностите на Ученето чрез преживяване в града
 • Основни принципи на УП в града
 • „Flow“ в УП
 • Темата за възприятията в УП

 

Ползи за участниците:

 

 • Практически задачи с лесна приложимост и организация
 • Идеи във връзка със социалното учене и развиване на емпатия в учениците
 • Папка със споделени материали
 • Немски сертификат
 • Кваификационни кредити

 

Обучението е много подходящо както за учители по всякакви предмети, така и за тренери, инструктори, социални работници, студенти и всички, които работят с групи хора и имат нужда от нови импулси и идеи в посока неформално учене, учене чрез преживяване, развиване на емоционална интелиентност и други. Обучението е подходящо и за завършилите цялостния курс Инструктор сред природата с надграждащи теоретични аспекти и идеи.

 

В края на семинара участниците получават немски сертификат, издаден от партньорите ни от Института по преживелищна педагогика в Касел /Германия / Institut für Erlebnispädagogik (IfEP): cvjm-hochschule.de (cvjm-hochschule.de) и папка със споделени материали.

 

Поръчайте и подарете ваучер с това обучение. За допълнителна информация 0896 834018.

 

Забележка: Възможно е плащане на вноски!

 

Водещ обучението: Румяна Георгиева /сертифициран инструктор по методите на преживелищната педагогика, лицензиран от  Института по преживелищна педагогика към университета  CVJM /Касел; специалист в Урбанна преживелищна педагогика /Сити баунд и Ориентираност към процесите.

 

Записване: изпратете ни имейл на office@nomadia.bg или ни се обадете на телефон 0896834018. При записване се сключва договор и се внася капаро в размер на 30% от сумата. Крайният срок за записване е 25.10.2021г.

 

Група: минимален брой на групата 6 човека. Максимален брой на групата 15 човека.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ НОМАДИЯ

Преживяване на

съвременното визуално изкуство

 

Обучение/ семинар

 

Тази обучителна програма е съвместен продукт на Номадия, сдружение „Център за учене чрез преживяване”, Института по Преживелищна педагогика в Касел/ Германия и Майа Антова-Майото.

 

Какво ни предлага това обучение: Чрез него ще се опитате да си отговорите на въпроса „Какво представлява съвременното визуално изкуство и каква е неговата цел?». Ще имате възможност да се потопите в гледането, разбирането, обяснението и създаването на една художествена творба. Ще получите набор от идеи и споделени материали с практическа приложимост по теми и извън изкуството. Ще разширите собствената си креативност, ще придобиете умения за „разчитане“ на визуалните послания в обществото, в което живеем. Успоредно с това, ще си припомните колко е важно да менажираме дейностите си и да делегираме отговорност и всичко това посредством изкуството.

 

В рамките на семинара участниците освен на теория и на практика ще преминат през следните теми:

 • Кое е съвременно изкуство и каква е неговата роля в съвременния свят.
 • Кратка история на съвременните художествени изразни форми - края на 20 век и началото на 21 век.
 • Основни принципи на УП, като средство за разгръщане и опознаване на индивидуалността, заобикалящата ни среда и обществото.
 • Темата за менажиране и делегирането на отговорност през изкуството.
 • Методи на рефлексия чрез визуално изкуство.

 

Подходящо е за:

 

 • Учители и преподаватели по различни предмети
 • Всеки, който иска да разшири креативността си и уменията за разбиране и преподаване на изкуство
 • Завършилите цялостния курс Инструктор сред природата с надграждащи теоретични аспекти и художествени идеи.

 

Параметри на обучението:

 

Провеждане: онлайн

 

Дати: 2, 9, 16. 02.2022г.

 

Час: 18 – 21ч.

 

Цена: 250.00 лв.  Цената включва: сертификат, концептуална програма, споделени материали и ДДС. Забележка: Възможно е плащане на вноски!

 

Подарете ваучер за обучение!

 

 

Водещ обучението: Майа Антова /сертифициран инструктор по методите на Преживелищната педагогика, преподавател по визуални изкуства и научна Доктор на тема „Прилагане на дигиталното рисуване в обучението по визуални изкуства“.

 

Записване: изпратете ни имейл на office@nomadia.bg или ни се обадете на телефон 0895 522 201. При записване се сключва договор и се внася капаро в размер на 30% от сумата. Крайният срок за записване е 20.01.2022г.

 

 Група: минимален брой на групата 6 човека. Максимален брой на групата 10 човека.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ НОМАДИЯ

Тест 1

ВЪВЕДЕНИЕ В НЕНАСИЛСТВЕНАТА КОМУНИКАЦИЯ

 

ОБУЧЕНИЕ /СЕМИНАР 

 

Тази програма е съвместен продукт на Номадия, сдружение „Център за учене чрез преживяване”, Института по Преживелищна педагогика в Касел /Германия и Никола Димов /nikoladimov.net.

Основните въпроси, чиито отговори ще търсим, са: - Как да подкрепям развитието на емоционалната интелигентност в учениците - Как да трансформирам блокажите в комуникацията - Как да създам групова култура базирана на разбиране и уважение - Как да се свържа и разбера "трудно за чуване послание" - Как да съдействам в конфликтна ситуация - Как да се справям със стреса.

В рамките на семинара участниците ще се запознаят със следните теоретични теми, както и с редица игри - упражнения които биха могли да използват със своите ученици, курсисти, обучаеми, екипи:

Емпатия, комуникация, оценки, етикети, осъждания, сравнения, мотивация, ненасилие, рефлексия, овластяващи послания, конфликт, даване на обратна връзка, емпатия към себе си, практическа осъзнатост, инструменти и игри за комуникация и рефлексия.

Обучението е много подходящо както за учители по всякакви предмети, така и за тренери, инструктори, социални работници, студенти и всички, които работят с групи хора и имат нужда от нови импулси и идеи в посока неформално учене, учене чрез преживяване, развиване на емоционална интелиентност и други. Обучението е подходящо и за завършилите цялостния курс Инструктор сред природата с надграждащи теоретични аспекти и идеи.

 

В края на семинара участниците получават немски сертификат, издаден от партньорите ни от Института по преживелищна педагогика в Касел /Германия / Institut für Erlebnispädagogik (IfEP): cvjm-hochschule.de (cvjm-hochschule.de) и папка със споделени материали.

 

Ето основните акценти на това обучение:

 

Провеждане: 5 срещи /онлайн

 

Дати: 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 07.04.2022 /всеки четвъртък в продължение на 5 седмици

 

Цена: 380лв.

 

Цената включва: концептуална програма, споделени материали, немски сертификат, ДДС

 

Поръчайте и подарете ваучер с това обучение. За допълнителна информация 0896 834018.

 

Забележка: Възможно е плащане на вноски!

 

Водещ обучението: Никола Димов /nikoladimov.net/ е фасилитатор и дизайнер на програми, базирани на преживелищно учене, дизайн мислене, психология и ненасилствена комуникация (ННК). Вече 6 години обича работата си и специализира в над 20 държави. Практикува ННК професионално от 5г.

Записване: изпратете ни имейл на office@nomadia.bg или ни се обадете на телефон 0896834018. При записване се сключва договор и се внася капаро в размер на 30% от сумата. Крайният срок за записване е 25.10.2021г.

 

Група: минимален брой на групата 6 човека. Максимален брой на групата 14 човека.

 

 

 

 

Форма за запитвания

Форма за запитвания

Изпрати