ТОДОР ДОБРЕВ Сертифициран аутдор инструктор, инструктор временни въжени елементи
МАЙА АНТОВА Сертифициран аутдор инструктор, инструктор временни въжени елементи, воден спасител
АСЕН АНГЕЛОВ Сертифициран аутдор инструктор, инсктруктор временни въжени елементи и планински спасител
ОРЛИН ИЛИЕВ Сертифициран аутдор инструктор, инструктор временни въжени елементи, планински водач, алпиийски водач, водач скитур
АСЯ ДЖАМБАЗОВА Сертифициран аутдор инструктор, планински спасител, парамедик

Форма за запитвания

Изпрати