Обучение 5S

 

Обща информация: обучение, при което чрез систематизирани практични методи, приложени с екипни усилия, се поддържа стандартизирана работна среда, където както зоните за производство, така и администрацията са семпли, чисти, подредени, уеднаквени и безопасни

 

Ползи за клиента: уеднаквено работно място, последователност на работните стъпки, синхрон с изискванията и ритъма на клиента, мярка за безопасност, качество и ефикасност

 

 

Обучение по езикова култура

 

Обща информация: практически курс, който представя най-често допусканите в писмената практика граматични, правописни и пунктуационни грешки, както и полезни съвети за избягването им

 

Ползи за клиента: усъвършенстване на уменията за създаване и редактиране на текстове; увереност и самочувствие в писменото и устното общуване; положителен ефект върху публичния образ на служителите в организацията

 

 

Обучение по първа долекарска помощ

 

Обща информация: обучение по първа долекарска реакция с теоретична и практическа част, в което чрез ролеви игри и дискусии знанията излизат извън строго теоретичния контекст

 

Ползи за клиента: правилна реакция в извънредни ситуации, която в определени случаи може да бъде и животоспасяваща

 

 

Програми „Освобождаване от стреса“

 

Обща информация: упражняване на различни спортове с екстремен характер /скално катерене, извънпистово каране на ски, ледено катерене, каране на каяци, колоездене и др.

 

Ползи за клиента: осбобождаване от стреса, повишаване на ефективността в работата, намаляване на конфликтите в работното ежедневие, намаляване на заболяванията сред екипа

 

 

 

 

Форма за запитвания

Форма за запитвания

Изпрати