Корпоративни програми

 

Приключение Предизвикателство

 

Обща информация: физически и логически игри и препятствия в състезателен и приятелски дух, обвързани в обща координация

 

Ползи за клиента: подобряване на комуникацията в екипа, координираност на действията и избор на правилна стратегия, спобност за взимане на групови решения, лидерство

 

 

Експедиция

 

Обща информация: експедиция сред дивата природа или в града, която цели проучванена определен район и сплотяване на екипа при взимане на решения на поставените казуси

 

Ползи за клиента: подобряване на комуникацията в екипа, координираност на действията, креативност, групови дискусии, лидерство

 

 

Корпоративна социална отговорност

 

Обща информация: модулът поставя участниците пред някакъв казус и ги води към постигане на собствен принос в социалната сфера

 

Ползи за клиента: подобряване на комуникацията в екипа, координираност на действията, креативност, групови дискусии, лидерство

 

 

Забавление – изкуство и храна 

 

Обща информация: модулът акцентира както върху здравословния начин на живот, съчетан с ииизззтънчеността на „гурме“ културата, така и върху изявата на Вашия екип сред седемте изкуства. Чрез методите и стилистиката на изкуството в този модул екипите изживяват своето творческо присъствие и разгръщат креативния си потенциал

 

Ползи за клиента: координираност на действията, взимане на групови творчески решения, групови дискусии, лидерство, организираност на действията, преодоляване на лични опасения и страх от изява

 

 

Симулативни бизнес игри

 

Обща информация: модулът акцентира  върху стратегиите и действията в определен казус. Конкретната ситуация изисква конкретни решения

 

Ползи за клиента: подобряване на комуникацията в екипа, координираност на действията, способност за взимане на групови решения, групови дискусии и умения за изслушване, лидерство, възможност за взимане на правилна стратегия и др.

 

 

Форма за запитвания

Форма за запитвания

Изпрати