ТИЙМБИЛДИНГ ПРОГРАМИ

 

Приключение Предизвикателство

 

Обща информация: физически и логически игри и препятствия в състезателен и приятелски дух, обвързани в обща координация

 

Ползи за клиента: подобряване на комуникацията в екипа, координираност на действията и избор на правилна стратегия, спобност за взимане на групови решения, лидерство

 

 

Експедиция

 

Обща информация: експедиция сред дивата природа или в града, която цели проучванена определен район и сплотяване на екипа при взимане на решения на поставените казуси

 

Ползи за клиента: подобряване на комуникацията в екипа, координираност на действията, креативност, групови дискусии, лидерство

 

 

Социален тиймбилдинг

 

Обща информация: модулът поставя участниците пред някакъв казус и ги води към постигане на собствен принос в социалната сфера

 

Ползи за клиента: подобряване на комуникацията в екипа, координираност на действията, креативност, групови дискусии, лидерство

 

 

Забавление – изкуство и храна 

 

Обща информация: модулът акцентира както върху здравословния начин на живот, съчетан с ииизззтънчеността на „гурме“ културата, така и върху изявата на Вашия екип сред седемте изкуства. Чрез методите и стилистиката на изкуството в този модул екипите изживяват своето творческо присъствие и разгръщат креативния си потенциал

 

Ползи за клиента: координираност на действията, взимане на групови творчески решения, групови дискусии, лидерство, организираност на действията, преодоляване на лични опасения и страх от изява

 

 

Симулативни бизнес игри

 

Обща информация: модулът акцентира  върху стратегиите и действията в определен казус. Конкретната ситуация изисква конкретни решения

 

Ползи за клиента: подобряване на комуникацията в екипа, координираност на действията, способност за взимане на групови решения, групови дискусии и умения за изслушване, лидерство, възможност за взимане на правилна стратегия и др.

 

 

COWORA

 

МИСИЯ

 

Четири са основните линии, които следваме по пътя си

 

Вдъхновение

 

Ефективност

 

Отговорност

 

Свобода

 

СТАНДАРТЪТ COWORA

 

 

Изграждане на по-добър екип

 

Работа с вдъхновение, отговорност, свобода и позитивност

 

Сертифицирани инструктори

 

Гаранция COWORA – дълготрайна ефективност /3 допълнителни срещи след събитието с цел устойчиво развитие на екипа

 

Стандарт COWORA – кодекс от 23 принципа на управление, включващ добрите практики в работата ни и методите на преживелищната педагогика

 

Лиценз туроператор № РК-01-7249

 

Застраховка туроператор № 1710013150000597826

 

Обучение 5S

 

Обща информация: обучение, при което чрез систематизирани практични методи, приложени с екипни усилия, се поддържа стандартизирана работна среда, където както зоните за производство, така и администрацията са семпли, чисти, подредени, уеднаквени и безопасни

 

Ползи за клиента: уеднаквено работно място, последователност на работните стъпки, синхрон с изискванията и ритъма на клиента, мярка за безопасност, качество и ефикасност

 

 

Обучение по езикова култура

 

Обща информация: практически курс, който представя най-често допусканите в писмената практика граматични, правописни и пунктуационни грешки, както и полезни съвети за избягването им

 

Ползи за клиента: усъвършенстване на уменията за създаване и редактиране на текстове; увереност и самочувствие в писменото и устното общуване; положителен ефект върху публичния образ на служителите в организацията

 

 

Обучение по първа долекарска помощ

 

Обща информация: обучение по първа долекарска реакция с теоретична и практическа част, в което чрез ролеви игри и дискусии знанията излизат извън строго теоретичния контекст

 

Ползи за клиента: правилна реакция в извънредни ситуации, която в определени случаи може да бъде и животоспасяваща

 

 

Програми „Освобождаване от стреса“

 

Обща информация: упражняване на различни спортове с екстремен характер /скално катерене, извънпистово каране на ски, ледено катерене, каране на каяци, колоездене и др.

 

Ползи за клиента: осбобождаване от стреса, повишаване на ефективността в работата, намаляване на конфликтите в работното ежедневие, намаляване на заболяванията сред екипа

 

 

 

 

Форма за запитвания

Форма за запитвания

Изпрати