ИНСТРУКТОРСКИ КУРС 2018

Сменете полето на Вашата изява! Станете част от нашия екип! Изживейте своето приключение с нас!

Допълнителната квалификация за „outdoor“ /ïndoor" инструктори е обучение, разработено като методика на ученето чрез преживяване или методика на така наречената Преживелищна педагогика. Тя въвежда една различна концепция по отношение на образованието. Само по себе си тя представлява всъщност набиране на нови знания и умения на базата на новопридобития опит, на базата на експериментирането, на базата на развиването както на способността за работа в екип, така и на индивидуалните качества на всеки отделен човек.

Изхождайки от дългогодишния ни опит в тази сфера ние – екипът на Номадия сме убедени, че с помощта на преживелищната педагогика обучаемите ще развият, а не загубят най-ценните си качества, ще придобият много нови знания и умения, ще се докоснат до най-съкровените ценности на човешкото общество, ще изживеят незабравими мигове, които ще натрупат позитивен пласт в техния житейски път. Методиката е подходяща за най-различни възрастови групи – от детската градина до ...99 години или иначе казано може да бъде изучавана цял живот.

Програмата на курса е разработена и модерирана от нашите партньори от института по преживелищна педагогика към университета CVJM в Касел/ http://ep.cvjm-hochschule.de/institute/institut-fuer-erlebnispaedagogik/fort-und-weiterbildung/weiterbildung-wildnis-und-erlebnispaedagogik/, акредитиран от немската провинция Хесен и сертифициран от Немското сдружение по преживелищна педагогика. Съгласно изискванията на Сдружението за допълнителна квалификация на подобни кадри участниците се обучават в рамките на минимум 150 учебни часа, разпределени в няколко модула в продължение на 20 дни. Този базисен курс дава най-основните знания и умения при работата като инструктор на открито и на закрито. В рамките му са включени 3 задължителни модула по 4 дни, които се провеждат в продължение на 3 уикенда и се ръководят от нашите партньори от Касел. Тази част от обучението се провежда на английски език. Допълнително участниците участват и в 6 отделни дни, ръководени от Номадия, в които се работи по теми като „Приключенски спорт“, „Катерене и осигуряване като метод в ПП“, водни спортове в ПП, стрелба с лък, ориентиране и др. Курсът завършва с два дни. Първият е задължително обучение по първа долекарска помощ, а вторият е практика или изпитен модул. Практиката се провежда в някое училище – партньор. Участникът разработва цялостен проект – планира активността, провежда я, след което училището – партньор дава обратна връзка за свършената работа. След този етап участникът може да получи своята диплома.

Организатор: Номадия ООД – член на Немското сдружение по преживелищна педагогика /Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. /http://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/be/index.php/ съвместно с университета CVJM в Касел. 


Ползи:

- Получавате немска диплома с клеймото на Немското сдружение по преживелищна педагогика и издадена от Института по ПП в Касел /Германия на цена, много по-ниска от цената в Германия. 
- Възможност за работа като „outdoor“ инструктор в Номадия – всички, преминали обучението са с предимство като наши инструктори в бъдещите ни програми.
- Възможност за работа като сертифициран „outdoor“ инструктор – към момента почти без конкуренция в нашата страна.
- Нов поглед и методика при работата с деца в различни възрастови групи, с младежи и възрастни.
- Интересни възможности за развитие във връзка с вродената във всеки човек креативност.
- Много знания и умения, необходими за всеки, посмял да се отдалечи от масовото и да тръгне в посоката на алтернативното и индивидуалното.
- Интересни и незабравими приключения, игри и нови запознанства.
- Или иначе казано – един нов поглед и изява в личен и общностен план.

Сертификат: Сертификатът се издава от университета в гр. Касел и има следния текст: „Сертификат. Имена. Инструктор /педагог в дивата природа и в ученето чрез преживяване – Wildnis- und Erlebnispädagoge“. Сертификатът носи печата на CVJM-университет в Касел и клеймото и на Немското сдружение по индивидуална и преживелищна педагогика и има статута на допълнителна квалификация.

 

Първи модул. По време на първия модул ще се запознаем по практимески начин с основите и теориите на Ученето сред природата. Ще имаме възможността да направим някои упражнения /игри, да ги осмислим, дискутираме и обсъдим и съответно да намерим приложението им в нашето ежедневие. Мястото - Очин дол/Врачански Балкан.

 

Втори модул. Вторият модул от инструкторския курс е пребиваване на бивак. Ще се запознаем с различни техники за лагеруване и бивакуване, за отговорно поведение в природата, за палене на огън и за използването на огъня като метод в преживелищната педагогика. Неизменна част от бивакуването е разбира се и познаване на различни видове възли, любимата за всички кухня на открито в полеви условия, придобиване на различни познания в области като екология, биология / изучаване на различни растения и животни и много други. И всъщност не само конкретните знания, а по-скоро използването на природата като необятно пространство за учене - нестихващ извор както на чисти практични и научни познания, така и на модел за развиване на различни социални компетенции. Мястото - бивак.

 

Трети модул. Градът с безкрайните възможности, които той ни предоставя или така наречения ... city bound - въведение и основи на понятието city bound, практики за опознаване на себе си и на собствените си граници, умения при работата с групи и представяне на различни казуси /игри в преживелищната педагогика. Отново ще обърнем внимание на рефлексията и на това кога, как и защо да провокираме групите си да споделят преживяното... И успоредно с на пръв поглед по-теоретичната част - чисто емпирично запознаване с активностите, които имаме в големия град, градско ориентиране и много други начинания. Мястото - София.

 

Четвърти модул. Приключенският спорт като активност и метод в преживелищната педагогика. Четвъртият модул се провежда в рамките на отделни дни на язовир Искър, на Витоша и др. Ще се запознаем с основните елементи при катеренето - катеренето като способ за себепознание и преодоляване на собствените граници. Ще поставим основите на безопасност при водните елементи и ще изследваме водата като необятна сфера за придобиване на познание. Ще се ориентираме в планината, ще ... Мястото - язовир Искър, Комините /Витоша, Витоша, Трънско ждрело.

 

Цената: 343лв. на модул. 

 

Цената включва: Обучение и цялостна програма, разрабтена от партньорите ни в университета в град Касел, материали и екипировка, сертификат.

 

Цената не включва: Храна, транспорт, настаняване, застраховка, ДДС.

 

Лице за контакт: 0896834018 /Румяна Георгиева

  • ИНСТРУКТОРСКИ КУРС 2018

Форма за запитвания

Изпрати