ИДЕЯТА

 

 

 

Още през 1780г. Жан-Жак Русо застъпва в своята книга „Емил” идеята за съвършено нов подход към образованието, в основата на който стои Играта. През последвалите 200 години все по-често ще се говори за образование, в центъра на което са Детето, Играта и Креативността. Най-съкровената цел за пионерите в тази сфера си остава превръщането на децата в индивиди – личности. Тези постулати са залегнали и в идеята на училищата, които развиват „ученето чрез преживяване (опит)”. Само по себе си то представлява формат, който дава възможност на децата по свой собствен емпиричен път да достигнат до някакви изводи за заобикалящия ги свят, за човешкото общество и ценности, за това да си част от това общество.

 

... Или иначе казано – поставени сме през Избор: „...избор между традиционното, базирано на предметите, академично образование и прогресивно образование, в центъра на което е детето.”/Кен Робинсън „Разчупи клишетата”

 

Програмите, които предлагаме, са в контекста на въпросната проблематика. Те си поставят няколко основни цели: да освободят натрупания стрес и напрежение в учениците, да бъдат път към изразяване на собствените емоции и към разбирането на емоциите у другите, да подпомогнат учениците да изявят или намерят своята креативност, да разрешат някои наболели конфликти, да спомогнат за преодоляване на агресията в себе си и в другите, да допринесат за това учениците да имат чувството и способността на работят в група, в екип, който се поддържа, бори, спори, аргументира, доказва и в крайна сметка достига до своето познание и място в обществото.

 

Как? С възможностите, които ни предоставя Преживелищната педагогика, а това са екстремните спортове, игрите, изкуството... С помощта на близки до реалните ситуации, които понякога изваждат така да се каже участниците от зоната им на комфорт и ги карат да мислят и действат като отделен човек и като група. С преследване на най-съкровените ценности, които са водели и водят човечеството напред. С търсене на най-трудното в днешно време умение – да нямаш притеснение да изразиш чувствата си, да се вслушаш в чувствата на другия, да намериш себе си, да бъдеш Ти.

                                                                       

Концепцията. Най-кратко казано концепцията е „зелена”.Това означава, че в нашите програми обръщаме особено внимание на възпитаването на мисленеза околната среда и отговорночовешко поведение в нея. Ние ще сме доволни, когато учениците за определен период от време „изоставят” дигиталните си устройства. Искаме да не бъдем само консуматори, да си задаваме въпроси, да търсим отговорите им. Да търсим ценности...

 

  

Възможни акценти в програмите:

-  Въжени елементи – стълба към небето и др., ниска въжена градина и др.;

-  Водни елементи – гребане с кану, каяк, надуваема лодка, реакции в екстремни ситуации, водни игри, различни знания за флората и фауната на определен воден обект;

-  Планинско ориентиране по карта, с компас, по природни обекти; всякакви знания и умения, свързани с планината, с правилното поведение и екипировка в нея и с принципите на другарската взаимопомощ в планината;

-  Градско орииентиране;

-  Различни по трудност екипни физически и логически игри с поставен казус;

-  Преживей изкуството „ПИ” – използване на методите на изкуството за постигане на лични и групови цели – живопис, танц, творческо писане, музика, театър, кино;

-  Исторически и културни посещения на редица забележителности, които правят историческата наука по-отворена и неакадемична и отново довеждат до множество знания в съответния контекст;

-  Дискусии и анализи на преживяното и постигнатото – рефлексията, която е ключът към бъдещото познание.

 

Целеви групи: подходящо както за началния курс, така и за прогимназиалния етап. Много подходящо за младежки групи, тъй като изявяването и формирането на личността и груповата идентичност са от особена значимост в тинейджърските години. Или иначе казано – програмите са предназначени за всякакви групи с акцент върху различни знания и умения в зависимост от възрастта, т.е. от 5 до 99 години.

 

 

Кога: преживелищната педагогика предлага изключително много възможности за провеждане. Тя не се фокусира върху преминаването на определен курс. То може да е съпътстваща част от много образователни начинания – може да се вплете в

еднодневни екскурзии с фокус върху историята или природата на определен район, може да е цялостна програма в рамките на зелено училище или зелена седмица, може да бъде разделено на модули с провеждане през цялата година – от веднъж седмично

 

за по половин или цял ден до веднъж месечно, може да се проведе и еднократно, ... независимо от времето и сезона.

 

С какво сме различни? Въпреки дългогодишния ни опит не сме се поддали на рутината и още работим с хъс и ентусиазъм. Групите ни са малки. Обръщаме внимание на всяка проблемна ситуация. За нас най-важното е програмата да стане добре, без значение колко ще ни коства това, не правим никакви компромиси с безопасността, с транспорта, с базите за настаняване, с материалното обезпечаване на програмите... и...и... разбира се сме лицензиран туроператор.

 

 

 

ИНСТРУКТОР ВРЕМЕННИ МОБИЛНИ ВЪЖЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ПО СТАНДАРТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ВЪЖЕНА АСОЦИАЦИЯ ERCA 

 

Високите и ниски въжени елементи са сравнително рядко използван метод в Преживелищната педагогика. Много често елементът не е на мястото, което ни трябва точно в този момент. Има решение за такива ситуации и ние бихме искали да ти ги покажем.

 

Ще научиш как сигурно и професионално се изготвят ниски и високи въжени елементи според стандартите на Европейската въжена асоциация. Ще получиш инструментариум от методи как въжените елементи могат да бъдат използвани с педагогическа цел.

 

Акценти от програмата:

  • ·         Практическо изучаване на изграждане и използване на множество мобилни въжени елементи
  • ·         Техники за опъване на въжения елемент
  • ·         Екипировка и възли
  • ·         Стандарти за сигурност съгласно ERCA
  • ·         Репертоар от методи за мобилни въжени точки
  • ·         Качване по въжето
  • ·         Мениджмънт по сигурността и мениджмънт в кризисни ситуации

 

 

Дати:

Предстои 

Място:

Рила /Мальовица /Х. "Ален Мак"

Обучители:

Обучители от университета CVJM. Обучението се провежда на английски език.

Сертификат:

След завършване на курса участниците получават сертификат от висшето училище „Инструктор мобилни въжени елементи”

Цена:

Предстои

Участници:

Минимум 15 човека. Максимум 20 човека.

Срок за записване:

Предстои

Ползи:

Получаваш европейски признат сертификат.

Запознаваш се със стандартите на Европейската въжена асоциация ERCA.

Работиш като инструктор по въжени елементи / въжени градини и имаш правоспособност за това според европейското законодателство.

Имаш възможността да бъдеш част от този курс в България на доста атрактивна цена.

Дори и да имаш много знания и умения в областта ние сме сигурни, че ще има и нови неща за теб:)

 

 

Курс Инструктор сред природата (Outdoor Educator)

 

Курсът Инструктор сред природата (OutdoorEducator) е съвместна програма на Nomadia и Университета CVJM, Касел, Германия. Той е разработен като методика на ученето чрез преживяване или Преживелищна педагогика - нова методика по отношение на уменията при работа с групи. Преживелищната педагогика се базира на придобиване на знания чрез опит и експериментиране предимно сред природата.

Обучението близо до природата, основано на опита и преживяването, е все по-често използван метод на откриване на света. В Германия, Швеция, Дания и САЩ от години функционират детски градини, в които децата се обучават изцяло сред природата (Forest kindergarten), училища в Канада, Швеция и Дания също имат задължителни часове сред природата.

Курсът е сертифициран от Немското Сдружение по Преживелищна педагогика и всеки преминал го успешно получава акредитирана диплома. Програмата за обучението е разработена и модерирана от нашите партньори от Института по Преживелищна Педагогика към Университет CVJM, Касел, Германия. (/http://ep.cvjm-hochschule.de/institute/institut-fuer-erlebnispaedagogik/fort-und-weiterbildung/weiterbildung-wildnis-und-erlebnispaedagogik/).

 

За кого е подходящ курсът?

За преподаватели и обучители, които искат да научат как да прилагат методологията Преживелищна педагогика в обученията в групи

За любители на природата, които искат да разберат как да използват своите „твърди умения“ (hard skills), за да работят целенасочено с групи

За всеки, който би искал да развие в себе си умения за работа в група и познания за оцеляване в природата

За всеки, който работи с групи и иска да им предложи нови и интересни игри и гледни точки

 

Какво представлява обучението?

Курсът дава основните знания и умения при работата като Обучител сред природата, както и като Инструктор на открито и на закрито. Много от упражненията могат да бъдат осъществявани извън природата и да обогатят уменията за фасилитиране и модериране на групови процеси.

В обучението са включени 2 модула по 4 дни, 1 модул от 9 дни, лекция на тема „Правни и застрахователни аспекти в работата като инструктор“, обучение по първа помощ. Курсът завършва с един ден наблюдение в някоя от нашите програми (т.нар. хоспитация) и един ден практика.

22-25.05.2020г - Модул 1 „Въведение в Преживелищната педагогогика”

Модулът запознава обучаващите се с понятия като групова динамика, методи на рефлексия, методи и нива на комуникация, взаимоотношения между обучител и обучаем и др. В него са включени множество игри (проблеми задачи), които се използват в реални обучения с групи. Провежда се в село Очин дол.

27.06-05.07.2020г. – Модул 2 „Твърди умения в планината и във водата. Бивак.”

По време на модула ще се съсредоточим върху уменията за оцеляване в природата – изграждане на бивак, палене на огън, ориентиране с компас и карта, справяне с различни критични ситуации. Участниците ще придобият умения за работене в групи с ниски и високи въжени елементи; гребане с лодки и др. Провежда се на язовир Голям Беглик.

16.09.2020г. – Лекция „Правни аспекти в Преживелищната Педагогика“. Провежда се в София.

19 - 21.09.2020г. – Модул 3 „City Bound“ или Преживелищна педагогика в града.

Участниците ще се впуснат в приключение в града и ще научат какви възможности за работа с групи предоставя той.

Наблюдение в някоя от програмите на Nomadia и Практика - уговарят се допълнително с организаторите

Първа помощ - всеки може сам да организира своя курс по първа помощ, за нас е важно да имате валиден сертификат.

22.09.2020 - Изпит

 

Каква е цената?

Цената за всички обучителни модули е 1500лв/ 9лв. на учебен час/. Възможно е разсрочено плащане на три или четири вноски. За сравнение цената на обучението в същия университет в Германия е 2300 евро.

Цената включва: обучение от сертифицирани по методиката на Преживелищната педагогика обучители, осигуряване на цялата необходима екипировка (въжета, палатки, лък, сечива, лодки и др. с изключение на личната екипировка за бивак – спален чувал и др.), писмени ресурси за всеки от модулите, акредитиран сертификат.

Цената не включва: застраховка, храна, настаняване и транспорт (възможност за споделен транспорт), обучение по първа помощ, ДДС.

 

Как да се запиша?

Изпрати имейл на office@nomadia.bg или ни потърси на 0896 834018. Крайният срок на записване е 20.04.2020г.

 

 

Форма за запитвания

Форма за запитвания

Изпрати